Lorem Ipsum Przetargi

Platforma zakupowa:

https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Uprawniony do kontaktów z oferentami:

telefon/fax: 81 551-85-10

Lokalizacja: Budynek A

e-mail: zamowienia_6szwzp@poczta.onet.pl

Data Przedmiot postępowania
12/05/2020

12/MED/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ZESTAWU DO WIDEOLAPAROSKOPII Z NBI ORAZ ZESTAWU DO CHIRURGII LARYNGOLOGICZNEJ Z NBI


12/MED/2020

Dostawa zestawu do wideolaparoskopii z NBI oraz zestawu do chirurgii laryngologicznej z NBI

Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Pliki do pobrania:

Dodano: 12/05/2020
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

08/05/2020

11/MED/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI


11/MED/2020

Dostawy środków do dezynfekcji

Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/

07/05/2020

9/MED/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO


9/MED/2020

Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego.

Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Pliki do pobrania:

Dodano: 07/05/2020
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

30/04/2020

10/MED/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM


10/MED/2020

Dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników do laboratorium

Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/

02/04/2020

8/LOG/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NR 94 NA ODDZIAŁ SZPITALNY


8/LOG/2020

Przebudowa budynku nr 94 na oddział szpitalny


Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Pliki do pobrania:

Dodano: 02/04/2020
Ogloszenie nr 528560-N-2020

Dodano: 17/04/2020
Ogloszenie nr 540066569-N-2020 O ZMIANIE OGLOSZENIA

25/03/2020

7/LOG/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY MIĘSA I PRZETWORÓW Z MIĘSA, DROBIU I RYB, ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, MLEKA I PRZETWORÓW Z MLEKA ORAZ PIECZYWA


7/LOG/2020

Dostawy mięsa i przetworów z mięsa, drobiu i ryb, artykułów spożywczych, mleka i przetworów z mleka oraz pieczywa


Pliki do pobrania:

Dodano: 25/03/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 25/03/2020
ZALACZNIK NR 2 (2.1-2.5)

Dodano: 02/04/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 24/04/2020
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

24/03/2020

6/MED/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW 6 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE


6/MED/2020

Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.


Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Pliki do pobrania:

Dodano: 24/03/2020
Ogloszenie nr 526177-N-2020

23/03/2020

5/MED/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY LEKÓW, SZCZEPIONEK I SUBSTANCJI RECEPTUROWYCH


1/MED/2020

Dostawy leków, szczepionek i substancji recepturowych

Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/

11/03/2020

4/MED/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW 6 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE


4/MED/2020

Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.


Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Pliki do pobrania:

Dodano: 11/03/2020
Ogloszenie nr 522089-N-2020

Dodano: 18/03/2020
Ogloszenie nr 540048974-N-2020 o zmianie terminu

05/02/2020

2/MED/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM


2/MED/2020

Dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników do laboratorium

Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Pliki do pobrania:

Dodano: 05/02/2020
Ogloszenie nr 507172-N-2020

Dodano: 12/02/2020
Ogloszenie nr 540025527-N-2020 o zmianie ogloszenia

Dodano: 18/02/2020
Ogloszenie nr 540029715-N-2020 o zmianie terminu

Dodano: 21/02/2020
Ogloszenie nr 540032281-N-2020 o zmianie ogloszenia