Lorem Ipsum Przetargi

Platforma zakupowa:

https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Uprawniony do kontaktów z oferentami:

telefon/fax: 81 551-85-10

Lokalizacja: Budynek A

e-mail: zamowienia_6szwzp@poczta.onet.pl

Data Przedmiot postępowania
02/04/2020

8/LOG/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NR 94 NA ODDZIAŁ SZPITALNY


8/LOG/2020

Przebudowa budynku nr 94 na oddział szpitalny


Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Pliki do pobrania:

Dodano: 02/04/2020
Ogloszenie nr 528560-N-2020

25/03/2020

7/LOG/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY MIĘSA I PRZETWORÓW Z MIĘSA, DROBIU I RYB, ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, MLEKA I PRZETWORÓW Z MLEKA ORAZ PIECZYWA


7/LOG/2020

Dostawy mięsa i przetworów z mięsa, drobiu i ryb, artykułów spożywczych, mleka i przetworów z mleka oraz pieczywa


Pliki do pobrania:

Dodano: 25/03/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 25/03/2020
ZALACZNIK NR 2 (2.1-2.5)

Dodano: 02/04/2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

24/03/2020

6/MED/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW 6 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE


6/MED/2020

Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.


Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Pliki do pobrania:

Dodano: 24/03/2020
Ogloszenie nr 526177-N-2020

23/03/2020

5/MED/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY LEKÓW, SZCZEPIONEK I SUBSTANCJI RECEPTUROWYCH


1/MED/2020

Dostawy leków, szczepionek i substancji recepturowych

Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/

11/03/2020

4/MED/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW 6 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE


4/MED/2020

Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.


Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Pliki do pobrania:

Dodano: 11/03/2020
Ogloszenie nr 522089-N-2020

Dodano: 18/03/2020
Ogloszenie nr 540048974-N-2020 o zmianie terminu

05/02/2020

2/MED/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODCZYNNIKÓW DO LABORATORIUM


2/MED/2020

Dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników do laboratorium

Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Pliki do pobrania:

Dodano: 05/02/2020
Ogloszenie nr 507172-N-2020

Dodano: 12/02/2020
Ogloszenie nr 540025527-N-2020 o zmianie ogloszenia

Dodano: 18/02/2020
Ogloszenie nr 540029715-N-2020 o zmianie terminu

Dodano: 21/02/2020
Ogloszenie nr 540032281-N-2020 o zmianie ogloszenia

31/01/2020

1/D/2020 PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 6051 W DĘBLINIE, UL. SZPITALNA 2


1/D/2020

Wynajem nieruchomości zlokalizowanych w kompleksie wojskowym nr 6051 w Dęblinie, ul. Szpitalna 2


Pliki do pobrania:

Dodano: 31/01/2020
OGLOSZENIE

Dodano: 31/01/2020
Dodatkowe warunki przetargu

Dodano: 02/03/2020
OGLOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Dodano: 24/03/2020
OGLOSZENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

27/01/2020

1/MED/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY LEKÓW, SZCZEPIONEK I SUBSTANCJI RECEPTUROWYCH


1/MED/2020

Dostawy leków, szczepionek i substancji recepturowych

Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Pliki do pobrania:

Dodano: 27/01/2020
Ogloszenie nr 504206-N-2020

Dodano: 31/01/2020
Ogloszenie nr 540018936-N-2020 o zmianie ogloszenia

11/12/2019

38/MED/2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO


38/MED/2019

Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego.

Komplet dokumentacji dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Pliki do pobrania:

Dodano: 11/12/2019
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

10/12/2019

39/LOG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW 6 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE


39/LOG/2019

Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie


Pliki do pobrania:

Dodano: 10/12/2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 10/12/2019
Zalacznik nr 3 do Zapytania ofertowego - wzor umowy powierzenia

Dodano: 20/12/2019
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA