Lorem Ipsum Przetargi

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

telefon/fax: 81 551-85-10

Lokalizacja: Budynek A

e-mail: zamowienia_6szwzp@poczta.onet.pl

Data Przedmiot postępowania
18/09/2018

32/MED/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŁÓŻEK SZPITALNYCH


32/MED/2018

Dostawa łóżek szpitalnych


Pliki do pobrania:

Dodano: 18/09/2018
Ogloszenie nr 618179-N-2018

Dodano: 18/09/2018
SIWZ DOSTAWA LOZEK SZPITALNYCH

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 1A DO SIWZ-1

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ WYKAZ DOSTAW

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 6 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR UMOWY

18/09/2018

33/LOG/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DO ZADANIA PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 90 I 246"


33/LOG/2018

Usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. "Termomodernizacja budynku nr 90 i 246"


Pliki do pobrania:

Dodano: 18/09/2018
Ogloszenie nr 618537-N-2018

Dodano: 18/09/2018
SIWZ

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ WYKAZ USLUG

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 5A DO SIWZ - WYKAZ OSOB

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 6 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR UMOWY

Dodano: 19/09/2018
Ogloszenie nr 500224691-N-2018 o zmianie ogloszenia

Dodano: 21/09/2018
Sprostowanie oczywistej omylki pisarskiej

13/08/2018

31/MED/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŁÓŻEK SZPITALNYCH

 31/MED/2018

Dostawa łóżek szpitalnych


Pliki do pobrania:

Dodano: 13/08/2018
Ogloszenie nr 603883-N-2018

Dodano: 13/08/2018
SIWZ DOSTAWA LOZEK SZPITALNYCH

Dodano: 13/08/2018
ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

Dodano: 13/08/2018
ZALACZNIK NR 1A DO SIWZ

Dodano: 13/08/2018
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 13/08/2018
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 13/08/2018
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 13/08/2018
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ WYKAZ DOSTAW

Dodano: 13/08/2018
ZALACZNIK NR 6 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 13/08/2018
ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR UMOWY

Dodano: 20/08/2018
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Dodano: 22/08/2018
Odpowiedzi na pytania

Dodano: 27/08/2018
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 27/08/2018
Informacja o uniewaznieniu postepowania

09/08/2018

30/LOG/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 246 (POZ) DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH


30/LOG/2018

Dostosowanie budynku nr 246 (POZ) do przepisów przeciwpożarowych


Pliki do pobrania:

Dodano: 09/08/2018
Ogloszenie nr 602197-N-2018

Dodano: 09/08/2018
SIWZ

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 1

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ ROBOT

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSOB

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 7 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ - UMOWA

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ

Dodano: 21/08/2018
Odpowiedzi na pytania

Dodano: 24/08/2018
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 05/09/2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

09/08/2018

29/LOG/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ


29/LOG/2018

Usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej


Pliki do pobrania:

Dodano: 09/08/2018
Ogloszenie nr 602189-N-2018

Dodano: 09/08/2018
SIWZ

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

Dodano: 09/08/2018
Zal. nr 1 do Zadanie 2 - EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ WYKAZ USLUG

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 6 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 09/08/2018
ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR UMOWY

Dodano: 14/08/2018
ZALACZNIK NR 5A DO SIWZ - WYKAZ OSOB

Dodano: 17/08/2018
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 04/09/2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 1

Dodano: 20/09/2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 2

01/08/2018

28/LOG/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ


28/LOG/2018

Usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej


Pliki do pobrania:

Dodano: 01/08/2018
Ogloszenie nr 597504-N-2018

Dodano: 01/08/2018
SIWZ

Dodano: 01/08/2018
ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

Dodano: 01/08/2018
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 01/08/2018
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 01/08/2018
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 01/08/2018
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ WYKAZ USLUG

Dodano: 01/08/2018
ZALACZNIK NR 5A DO SIWZ - WYKAZ OSOB

Dodano: 01/08/2018
ZALACZNIK NR 6 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 01/08/2018
ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR UMOWY

Dodano: 07/08/2018
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dodano: 10/08/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 10/09/2018
INFORMACJA O WYNIKACH UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

23/07/2018

27/LOG/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 246 (POZ) DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH


27/LOG/2018

Dostosowanie budynku nr 246 (POZ) do przepisów przeciwpożarowych


Pliki do pobrania:

Dodano: 23/07/2018
Ogloszenie nr 592949-N-2018

Dodano: 23/07/2018
SIWZ

Dodano: 23/07/2018
ZALACZNIK NR 1

Dodano: 23/07/2018
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 23/07/2018
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 23/07/2018
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 23/07/2018
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ ROBOT

Dodano: 23/07/2018
ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSOB

Dodano: 23/07/2018
ZALACZNIK NR 7 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 23/07/2018
ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ - UMOWA

Dodano: 23/07/2018
ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ

Dodano: 08/08/2018
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

18/07/2018

26/LOG/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ BIELIZNY OPERACYJNEJ


26/LOG/2018

Dostawa bielizny operacyjnej


Pliki do pobrania:

Dodano: 18/07/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 18/07/2018
ZALACZNIK NR 2

Dodano: 23/07/2018
Pytania i Odpowiedzi

Dodano: 25/07/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 14/08/2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

16/07/2018

25/MED/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SZPITALNEGO


25/MED/2018

Dostawa sprzętu szpitalnego


Pliki do pobrania:

Dodano: 16/07/2018
Ogloszenie nr 588919-N-2018

Dodano: 16/07/2018
SIWZ DOSTAWA SPRZETU SZPITALNEGO

Dodano: 16/07/2018
ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

Dodano: 16/07/2018
ZALACZNIK NR 1A DO SIWZ

Dodano: 16/07/2018
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 16/07/2018
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 16/07/2018
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 16/07/2018
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ WYKAZ DOSTAW

Dodano: 16/07/2018
ZALACZNIK NR 6 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 16/07/2018
ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR UMOWY

Dodano: 19/07/2018
Ogloszenie 500170390-N-2018 O ZMIANIE TERMINU SKLADANIA OFERT

Dodano: 19/07/2018
ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT

Dodano: 24/07/2018
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dodano: 27/07/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 30/07/2018
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 1

Dodano: 10/08/2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

02/07/2018

24/LOG/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ


24/LOG/2018

Usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej


Pliki do pobrania:

Dodano: 02/07/2018
Ogloszenie nr 582005-N-2018

Dodano: 02/07/2018
SIWZ

Dodano: 02/07/2018
ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

Dodano: 02/07/2018
Zal. nr 1 do Zadanie 2 - EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dodano: 02/07/2018
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 02/07/2018
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 02/07/2018
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 02/07/2018
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ WYKAZ USLUG

Dodano: 02/07/2018
ZALACZNIK NR 5A DO SIWZ - WYKAZ OSOB

Dodano: 02/07/2018
ZALACZNIK NR 6 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 02/07/2018
ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR UMOWY

Dodano: 03/07/2018
Ogloszenie nr 500153264-N-2018 O ZMIANIE OGLOSZENIA

Dodano: 03/07/2018
SIWZ PO MODYFIKACJACH

Dodano: 13/07/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 09/08/2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA