Lorem Ipsum Przetargi

Platforma zakupowa:

https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/


Uprawniony do kontaktów z oferentami:

telefon/fax: 81 551-85-10

Lokalizacja: Budynek A

e-mail: zamowienia_6szwzp@poczta.onet.pl

Data Przedmiot postępowania
13/08/2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW 6 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W DĘBLINIESIWZ NR 146/2019/N/Dęblin

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie


Pliki do pobrania:

Dodano: 13/08/2019
Ogloszenie o zamowieniu z Biuletynu(1)

Dodano: 13/08/2019
F302 SIWZ Przetarg nieograniczony na zycie

Dodano: 21/08/2019
Ogloszenie o zmianie w Biuletynie(1)

Dodano: 21/08/2019
F178 Odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ(1)

Dodano: 21/08/2019
Zalacznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty - zmiana z dn. 21.08.2019 r.(1)

Dodano: 21/08/2019
Zalaczniki do SIWZ - w wersji word(1)

05/08/2019

29/MED/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY SPRZĘTU I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


29/MED/2019

Dostawy sprzętu i materiałów jednorazowego użytku


Pliki do pobrania:

Dodano: 05/08/2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 05/08/2019
ZALACZNIK NR 2 do ZO (2.1-2.12)

Dodano: 05/08/2019
ZALACZNIK NR 3 UMOWA (WZOR)

Dodano: 09/08/2019
Pytania i odpowiedzi

Dodano: 09/08/2019
Pytania i odpowiedzi 2

Dodano: 14/08/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 20/08/2019
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

30/07/2019

28/LOG/2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NR 94 NA ODDZIAŁ SZPITALNY


28/LOG/2019

Przebudowa budynku nr 94 na oddział szpitalny


Pliki do pobrania:

Dodano: 30/07/2019
Ogloszenie nr 580096-N-2019

Dodano: 30/07/2019
SIWZ

Dodano: 30/07/2019
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Dodano: 30/07/2019
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 30/07/2019
ZALACZNIK NR 2A DO SIWZ - HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dodano: 30/07/2019
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 30/07/2019
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 30/07/2019
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ ROBOT

Dodano: 30/07/2019
ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSOB

Dodano: 30/07/2019
ZALACZNIK NR 7 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 30/07/2019
ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ - UMOWA

Dodano: 30/07/2019
ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ

Dodano: 19/08/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

29/07/2019

26/LOG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I URZĄDZEŃ BIUROWYCH


26/LOG/2019

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych


Pliki do pobrania:

Dodano: 29/07/2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 29/07/2019
ZALACZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dodano: 01/08/2019
PYTANIA I ODPOWIEDZI - ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT

Dodano: 01/08/2019
NOWY ZALACZNIK NR 2.2 PO MODYFIKACJI

Dodano: 08/08/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 20/08/2019
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

29/07/2019

27/LOG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI


27/LOG/2019

Dostawy środków czystości


Pliki do pobrania:

Dodano: 29/07/2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 29/07/2019
Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dodano: 01/08/2019
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dodano: 06/08/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 19/08/2019
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

22/07/2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW 6 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W DĘBLINIE


SIWZ NR 132/2019/N/Dęblin

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie


Pliki do pobrania:

Dodano: 22/07/2019
Ogloszenie o zamowieniu z Biuletynu

Dodano: 22/07/2019
F302 SIWZ Przetarg nieograniczony na zycie

Dodano: 26/07/2019
F178 Odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ(3)

Dodano: 26/07/2019
Zalaczniki do SIWZ w wersji word(2)

Dodano: 26/07/2019
Ogloszenie o zmianie w Biuletynie(1)

Dodano: 30/07/2019
F178 Odpowiedzi na pytania do SIWZ(1)

Dodano: 02/08/2019
F489 Informacja o otwarciu ofert(1) (1)

Dodano: 13/08/2019
F028 Uniewaznienie postepowania(1)

09/07/2019

25/LOG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA KONSERWACJĘ ELEWACJI I DACHU BUDYNKU NR 225 W 6 SZPITALU WOJSKOWYM Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE, UL. SZPITALNA 2


25/LOG/2019

Konserwacja elewacji i dachu budynku nr 225 w 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, ul. Szpitalna 2


Pliki do pobrania:

Dodano: 09/07/2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 09/07/2019
ZALACZNIK NR 1.1. - STWiOR

Dodano: 09/07/2019
ZALACZNIK NR 1.2. - Obmiar

Dodano: 09/07/2019
ZALACZNIK NR 1.3. - Projekt

Dodano: 17/07/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 31/07/2019
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

03/07/2019

24/LOG/2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NR 94 NA ODDZIAŁ SZPITALNY


24/LOG/2019

Przebudowa budynku nr 94 na oddział szpitalny


Pliki do pobrania:

Dodano: 03/07/2019
Ogloszenie nr 568533-N-2019

Dodano: 03/07/2019
SIWZ

Dodano: 03/07/2019
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Dodano: 03/07/2019
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 03/07/2019
ZALACZNIK NR 2A DO SIWZ - HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dodano: 03/07/2019
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 03/07/2019
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 03/07/2019
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ ROBOT

Dodano: 03/07/2019
ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSOB

Dodano: 03/07/2019
ZALACZNIK NR 7 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 03/07/2019
ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ - UMOWA

Dodano: 03/07/2019
ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ

Dodano: 18/07/2019
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

02/07/2019

23/LOG/2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU NR 90 I 246


23/LOG/2019

Termomodernizacja budynku nr 90 i 246


Pliki do pobrania:

Dodano: 02/07/2019
Ogloszenie nr 567614-N-2019

Dodano: 02/07/2019
SIWZ

Dodano: 02/07/2019
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Dodano: 02/07/2019
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 02/07/2019
ZALACZNIK NR 2A DO SIWZ - HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dodano: 02/07/2019
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 02/07/2019
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 02/07/2019
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ ROBOT

Dodano: 02/07/2019
ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSOB

Dodano: 02/07/2019
ZALACZNIK NR 7 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 02/07/2019
ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ - UMOWA

Dodano: 02/07/2019
ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ

Dodano: 17/07/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 20/08/2019
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

13/06/2019

22/LOG/2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU NR 90 I 246


22/LOG/2019

Termomodernizacja budynku nr 90 i 246


Pliki do pobrania:

Dodano: 13/06/2019
Ogloszenie nr 560660-N-2019

Dodano: 13/06/2019
SIWZ

Dodano: 13/06/2019
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Dodano: 13/06/2019
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 13/06/2019
ZALACZNIK NR 2A DO SIWZ - HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dodano: 13/06/2019
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 13/06/2019
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 13/06/2019
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ ROBOT

Dodano: 13/06/2019
ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ OSOB

Dodano: 13/06/2019
ZALACZNIK NR 7 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 13/06/2019
ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ - UMOWA

Dodano: 13/06/2019
ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ

Dodano: 25/06/2019
Ogloszenie nr 540127511-N-2019 O ZMIANIE OGLOSZENIA

Dodano: 25/06/2019
Pytania i odpowiedzi - Zmiana terminu skladania ofert

Dodano: 01/07/2019
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA