Lorem Ipsum Przetargi

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

telefon/fax: 81 551-85-10

Lokalizacja: Budynek A

e-mail: zamowienia_6szwzp@poczta.onet.pl

Data Przedmiot postępowania
12/12/2018

41/LOG/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW 6 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE


41/LOG/2018

Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie


Pliki do pobrania:

Dodano: 12/12/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

03/12/2018

39/LOG/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW 6 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE


39/LOG/2018

Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.


Pliki do pobrania:

Dodano: 03/12/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 11/12/2018
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

21/11/2018

38/LOG/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PŁODÓW ROLNYCH


38/LOG/2018

Dostawy płodów rolnych


Pliki do pobrania:

Dodano: 21/11/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 21/11/2018
Zalacznik nr 2

12/11/2018

37/LOG/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW 6 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE


37/LOG/2018

Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie


Pliki do pobrania:

Dodano: 12/11/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 14/11/2018
Sprostowanie oczywistej omylki pisarskiej

Dodano: 21/11/2018
Pytania i odpowiedzi

Dodano: 30/11/2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

29/10/2018

35/MED/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO


35/MED/2018

Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego


Pliki do pobrania:

Dodano: 29/10/2018
Ogloszenie nr 639305-N-2018

Dodano: 29/10/2018
SIWZ

Dodano: 29/10/2018
ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ -Aparat do znieczulania

Dodano: 29/10/2018
ZALACZNIK NR 1A DO SIWZ

Dodano: 29/10/2018
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 29/10/2018
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 29/10/2018
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 29/10/2018
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ WYKAZ DOSTAW

Dodano: 29/10/2018
ZALACZNIK NR 6 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 29/10/2018
ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR UMOWY

Dodano: 29/10/2018
Pytania i odpowiedzi

Dodano: 29/10/2018
Pytania i odpowiedzi 2

Dodano: 29/10/2018
Ogloszenie nr 500258941-N-2018 o zmianie ogloszenia

Dodano: 29/10/2018
Zmiana terminu skladania ofert

Dodano: 31/10/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 09/11/2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

25/10/2018

36/LOG/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ BIELIZNY I ODZIEŻY OPERACYJNEJ


36/LOG/2018

Dostawa bielizny i odzieży operacyjnej


Pliki do pobrania:

Dodano: 25/10/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 25/10/2018
ZALACZNIK NR 2

Dodano: 02/11/2018
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dodano: 07/11/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 15/11/2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

19/10/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA 6 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE


Dokumentację przetargową na usługę ubezpieczenia 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, można pobrać na stronie: https://suprabrokers.pl/node/479

04/10/2018

34/MED/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO


34/MED/2018

Dostawa sprzętu medycznego


Pliki do pobrania:

Dodano: 04/10/2018
Ogloszenie nr 631946-N-2018

Dodano: 04/10/2018
SIWZ DOSTAWA SPRZETU MEDYCZNEGO

Dodano: 04/10/2018
ZALACZNIK NR 1.1 DO SIWZ - RESPIRATOR

Dodano: 04/10/2018
ZALACZNIK NR 1.2 DO SIWZ -Aparat do znieczulania

Dodano: 04/10/2018
ZALACZNIK NR 1.3 DO SIWZ -Aparat do pomiaru parametrow krytycznych

Dodano: 04/10/2018
ZALACZNIK NR 1A DO SIWZ

Dodano: 04/10/2018
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 04/10/2018
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 04/10/2018
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 04/10/2018
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ WYKAZ DOSTAW

Dodano: 04/10/2018
ZALACZNIK NR 6 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 04/10/2018
ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR UMOWY

Dodano: 11/10/2018
Pytania i odpowiedzi

Dodano: 12/10/2018
Pytania i odpowiedzi 2

Dodano: 15/10/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodano: 22/10/2018
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 2

Dodano: 08/11/2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

27/09/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA 6 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE


Dokumentację przetargową na usługę ubezpieczenia 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, można pobrać na stronie: https://suprabrokers.pl/node/469

18/09/2018

32/MED/2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŁÓŻEK SZPITALNYCH


32/MED/2018

Dostawa łóżek szpitalnych


Pliki do pobrania:

Dodano: 18/09/2018
Ogloszenie nr 618179-N-2018

Dodano: 18/09/2018
SIWZ DOSTAWA LOZEK SZPITALNYCH

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 1A DO SIWZ-1

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ OFERTA

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ WYKAZ DOSTAW

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 6 OSWIADCZENIE KAPITALOWE

Dodano: 18/09/2018
ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR UMOWY

Dodano: 24/09/2018
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dodano: 24/09/2018
Ogloszenie nr 500229174-N-2018 o zmianie ogloszenia

Dodano: 24/09/2018
Zmiana terminu skladania ofert

Dodano: 28/09/2018
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA