Lorem Ipsum Dotacje Budżetowe MON


Zadanie nr 91584 „Przebudowa budynku nr 94 na Oddział Szpitalny” w latach 2020-2021
Dofinansowanie MON :3 380 000,00 zł
Całkowita Wartość Projektu: 5 957 253,32 zł
 
Wykonana inwestycja  polegała na przebudowie i rozbudowie jednokondygnacyjnego pawilonu szpitalnego nr. 94, w efekcie której powstał budynek o wysokości 2 kondygnacji użytkowych i 1 technicznej z przeznaczeniem na oddział rehabilitacji.
W ramach prac wykonano roboty budowlane, przyłącza ciepłownicze, przyłącza wodno-kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, instalację teletechniczną, instalację PPOŻ oraz prace wykończeniowe.

Poniżej zdjęcia wykonanej Inwestycji
 
Dotacja Celowa 2021 – Analizator Hematologiczny – 1 komplet
Dofinansowanie MON: 80 000,00 zł
Całkowita Wartość Projektu: 87 241,20 zł
 
Analizator Hematologiczny SYSMEX 5DIFF został zakupiony na potrzeby Pracowni Analityki Laboratoryjnej 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ do badań morfologii krwi oraz płynów z jam ciała.