Lorem Ipsum Dyrekcja

Dyrektor - mgr inż. Wojciech Zomer

Lokalizacja: Budynek A


Sekretariat:
telefon: 81 551 85 03 / 261 51 85 03
fax: 81 551 85 04 / 261 51 85 04
 

e-mail: sekretariat@szpitaldeblin.pl
 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. med. Ryszard Bielak

Lokalizacja: Budynek A

telefon: 81 551 85 02 / 261 51 85 02
Sekretariat fax: 81 551 85 04 / 261 51 85 04

e-mail: sekretariat@szpitaldeblin.pl

Główny Księgowy - mgr Ewa Juraś

lokalizacja: Budynek D

telefon: 81 551 85 05 / 261 51 85 05
fax: 81 551 85 05 / 261 51 85 05

e-mail: finanse.6szw@wp.pl

Przełożona Pielęgniarek - mgr Bożena Sienkiewicz-Kocyk

Lokalizacja: Budynek A

telefon: 81 551 85 07 / 261 51 85 07

Dyrektor Szpitala przyjmuje wysztkich interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:00.