Lorem Ipsum Dyrekcja

Dyrektor - mgr inż. Wojciech Zomer

Sekretariat:
telefon: 261 518 503
fax: 261 518 504
 

e-mail: sekretariat@szpitaldeblin.pl
 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lokalizacja: Budynek A

telefon:  261 518 502
Sekretariat fax:  261 518 504

e-mail: sekretariat@szpitaldeblin.pl

Główny Księgowy - mgr Ewa Juraś

lokalizacja: Budynek D

telefon: 261 518 505
fax: 261 518 505

e-mail: finanse.6szw@wp.pl

Przełożona Pielęgniarek - mgr Bożena Sienkiewicz

telefon: 261 518 507

Dyrektor Szpitala przyjmuje wysztkich interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:00.