Lorem Ipsum RODO

Szanowni Pacjenci,

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie przekazuje Państwu treść klauzul informacyjnych:

Klauzula informacyjna dla Pacjenta dostępna jest także w rejestracji specjalistycznej oraz rejestracji szpitalnej.

W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych p. Agnieszka Czerniak, który odpowie na pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu uprawnieniach. Z inspektorem mogą Państwo skontaktować się wysyłając wiadomość na adres iod@pcat.pl lub pod numerem telefonu 517 191 978.

Zamieszczamy poniżej informację o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie Państwa w realizacji przysługujących uprawnień.

Realizacja Państwa wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do Szpitala. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym poinformuje Pana/Panią w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

Klauzula informacyjna dot. Monitoringu wizyjnego

Regulamin monitoringu wizyjnego