Lorem Ipsum Oddział OIOM

Ordynator

  • lek. med. Krzysztof Czyż

Tel. 815 518 523

Lekarze:

  • lek. med. Szymon Popek
  • dr. nauk med. Krzysztof Powała-Niedźwiecki
  • lek. med. Maciej Walczak
  • lek med Łukasz Sęk
  • lek med Małgorzata Gasińska-Błotniak
  • lek med Arkadiusz Maziarz

Pielęgniarka Oddziałowa: 

  • Bożena Czerska

Tel. 815 518 528