Lorem Ipsum Oddział OIOM

Ordynator

  • lek. med. Krzysztof Czyż

Tel. 261 518 523

Lekarze:

  • lek. med. Szymon Popek
  • lek. med. Agata Łukasiewicz
  • dr. nauk med. Krzysztof Powała-Niedźwiecki
  • lek. med. Teresa Rogowska
  • lek. med. Wojciech Posuniak
  • lek. med. Przemysław Zadora
  • lek. med. Maciej Walczak

Pielęgniarka Oddziałowa: 

  • Bożena Czerska

Tel. 261 518 528