Lorem Ipsum

Departament Wojskowej Służby Zdrowia udostępnia informacje na temat COVID-2019 pod adresem http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/160.html

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie


Jesteśmy szpitalem, dobrze przygotowanym do zmian systemowych w ochronie zdrowia, nieustannie rozwijającym się i zwiększającym swój potencjał, w oparciu o nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze, korzystając z wiedzy i doświadczenia zatrudnionego personelu.

Każdy kto skorzysta z usług naszego szpitala spotka się z życzliwością oraz szybką i fachową pomocą.

Zapraszamy !!!

gazele biznesucertyfikat
 
System zarządzania środowiskowego
ISO 14001:2004
System zarządzania jakością
ISO 9001:2008
Pamiątkowy medal Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych