Lorem Ipsum Oddział OIOM

Ordynator

  • lek. Krzysztof Czyż

Tel. 815 518 523

Lekarze:

  • dr n. med. Krzysztof Powała-Niedźwiecki
  • lek. Wojciech Posuniak
  • lek. Zofia Kukier
  • lek. Hamid Alkadasi

Pielęgniarka Oddziałowa: 

  • Bożena Czerska

Tel. 815 518 528