Lorem Ipsum Regulamin Odwiedzin Pacjentów

REGULAMIN ODWIEDZIŃ PACJENTÓW

6 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ DĘBLIN
  • W 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ Dęblin umożliwia się odzwiedziny pacjentacjenta jendoczasowo przez 1 osobe, a w szczególnych sytuacjach - 2 osoby.
  • Odziedziny mogą odbywać się, wciągu dnia w godzinach 8:00 - 18:00 ogranicza się czas trwania odwiedzin do pół godziny, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jendym pomieszczczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach. W szczegołnych przypadkach można wydłużyć czas odwiedzin za zgodą lekarza dyżurnego.
  • Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
  • Istnieje możliwość dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do szpitala.
  • Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca powinna dokładnie umyć lub zdezynfekować rece.
  • Personel szpitala regularnie wietrzy, czyści i dezynfekuje pomiesczenia, w których odbywają się odwiedziny.
  • Osoby z objawiami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostanich 180 dni - z wyjątkiem sytuacji szczgólnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).

REGULAMIN ODWIEDZIN (PDF)