Lorem Ipsum Przyjęcie do szpitala - wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY W CHWILI PRZYJĘCIA DO SZPITALA

  • skierowanie do szpitala w przypadku przyjęcia planowego, przypadki nagłe nie wymagają skierowań,
  • dokumenty potwierdzające ubezpieczenie,
  • dowód osobisty,
  • karty z poprzednich pobytów szpitalnych,
  • numer NIP pracodawcy (w przypadku wystawienia zwolnienia lekarskiego do zakładu pracy)