Lorem Ipsum Szczepienia Personelu Medycznego

W dniu 29.12.2020 r. rozpoczęte zostały szczepienia personelu medycznego przeciwko COVID-19. Pierwszą osobą zaczepioną jest Ordynator Oddziału OIOM lek. Krzysztof Czyż. Szczepienie wykonała piel. Elżbieta Matusiak a kwalifikację do szczepienia wykonała lek. Monika Kielech.