Lorem Ipsum Awaria linii telefonicznej

Informujemy że awaria linii telefonicznej została usunięta i już można dzwonić pod numery stacjonarne szpitala.

Telefony do rejestracjii:

REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA 815 518 530

REJESTRACJA POZ 815 518 511


IZBA PRZYJĘĆ 815 518 512