Lorem Ipsum Awaria Sieci Telefonicznej

W związku z awarią numerów z puli 261 uprzejmie prosimy o dzwonienie na starą pulę numerów

(81) 5 518 XXX gdzie XXX jest numerem komórki do ktorej chcą się Państwo połączyć.

Dla przypomnienia podajemy krótką listę numerów do rejestracji i administracji:

(81) 5 518 503 Sekretariat
(81) 5 518 504 Sekretariat/FAX

(81) 5 518 511 Rejestracja POZ
(81) 5 518 530 Rejestracja AOS
(81) 5 518 536 Rehabilitacja
(81) 5 518 512 Izba Przyjęć
(81) 5 518 516 Oddział Wewnętrzny
(81) 5 518 527 Oddział Chirurgiczny
(81) 5 518 517 Oddział Laryngologiczny

(81) 5 518 562 Statystyka
(81) 5 518 505 Księgowość/FAX
(81) 5 518 506 Księgowość