Lorem Ipsum Wolne stanowiska dla lekarzy chorób wewnętrzynch.

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ nawiąże stałą współpracę z lekarzami specjalistami w dziedzinie chorób wewnętrznych (kardiolog, internista, neurolog).

Miejsce pracy: 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie ul. Szpitalna 2, 08-530 Dęblin.
Forma współpracy: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, wymiar godzin i wynagrodzenie do uzgodnienia.

Wolne stanowiska: Ordynator Oddziału Wewnętrznego, starsi asystenci.


Lekarzy zainteresowanych podjęciem współpracy prosimy o przesłanie CV na adres email  sekretariat@szpitaldeblin.pl lub zgłosznie osobiste do sekreatriatu szpitala.