Lorem Ipsum Wyrazy współczuciaZ głebokim żalem i smutkiem kierownictwo i pracownicy 6  Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie, z powodu śmierci Pana Waldemara KLIMASIŃSKIEGO - wieloletniego zastępcy dyrektora szpitala ds. medycznych, składają szczere wyrazy współczucia rodzinie zmarłego.
W naszej pamięci Waldemarze nadal pozostaniesz jako osoba o niezmierzonych pokładach życzliwości, spokoju i empatii.