Lorem Ipsum Uroczyste otwarcie bloku operacyjnego.

Dnia 25 sierpnia 2016r o godzinie 11 odbyło się uroczyste otwarcie bloku operacyjnego. Na otwarciu swoją obecnością zaszczycili nas gen. bryg. dr nauk med. Stanisław Żmuda, gen. dyw. rezerwy dr hab. Krzysztof Załęski, gen. bryg. pil. inż. Ryszard Hać, Pani Burmistrz mgr Beata Siedlecka, Prorektor WSOSP dr inż. Michał Burek, Dyrektor WZL mgr inż. Waldemar Kozicki, Dyrektor Lubelskiego Oddziału NFZ Karol Tarkowski, Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego NFZ Paweł Piróg, Dyrektor 1 Szpitala Wojskowego w Lublinie płk. mgr Marcin Sygut, płk. Robert Śliwa, ppłk. pil. mgr Maciej Wilczyński i ksiądz proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Loretańskiej w Dęblinie ks. kpt. Marcin Czeropski.

Uroczyste otwarcie wraz z powitaniem przybyłych gości rozpoczął Dyrektor 6 SzWzP w Dęblinie mgr inż. Wojciech Zomer. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pani Burmistrz Beata Siedlecka wraz z gen. bryg. Stanisławem Żmudą. Poświęcenia nowego oddziału dokonał ks. kpt. Marcin Czeropski. Następnie cała delegacja pod kierownictwem dyrektora i pracowników szpitala została oprowadzona po nowym bloku operacyjnym. Cała uroczystość zakończyła się uroczystym obiadem w stołówce szpitalnej.