Lorem Ipsum 105-lecie Wojskowej Służby Zdrowia


W imieniu Komendanta oraz pracowników 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Deblinie serdecznie dziękujemy w  za otrzymane życzenia w związku z obchodami 105 lecia Wojskowej służby Zdrowia.