Lorem Ipsum Życzenia BożonarodzenioweSpokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, sukcesów i wytrwałości w realiacji planów
w nadchodzącym 2021 roku
życzy Dyrekcja i Pracownicy Szpitala.