Lorem Ipsum Wstrzymanie pracy oddziałów

Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego od dnia 23.11.2020 r. zostaje wstrzymana praca oddziałów Chirurgicznego i Otolaryngologicznego a pomieszzenia zostają przekazane do dyspozyjcji Oddziału Zakaźnego co stworzy 29 stanowisk łóżkowych COVID, w związku z czym przyjęcia na Laryngologię i Chirurgię zostają wstrzymane do odwołania.