Lorem Ipsum Przebudowa bloku operacyjnego wraz z dobudową podwieszanego korytarza zewnętrznego.

Na przełomie 2015 i 2016 roku została zrealizowana inwestycja dotycząca przebudowy bloku operacyjnego wraz z dobudową podwieszanego korytarza zewnętrznego. Wszystkie pomieszczenia i zakupiony sprzęt został dostosowany do wymogów ministerstwa zdrowia oraz wymogów NFZ. Inwestycja opiewała na kwotę 3 milionów złotych i została zrealizowana z dotacji organu założycielskiego MON oraz ze środków własnych.

Blok operacyjny zostanie uroczyście otwarty 25 sierpnia 2016 r.

Nowo wyremontowany blok operacyjny jest jednym z najnowocześniejszych w województwie lubelskim. Posiadamy dwie sale operacyjne, dwie sale przygotowania pacjenta, dwie sale przygotowania personelu, salę wybudzeń – dwa łóżka, śluzę łóżkową, śluzę brudną i czystą ( damską, męską), brudownik czysty i brudny, pomieszczenie do mycia i dezynfekcji i pomieszczenie dla personelu- dyżurka.