Lorem Ipsum Płatne badania mammograficzne

Od dnia 28 września zapraszamy do 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią na wykonanie płatnych badań mammograficznych w cenie 65zł.
Badania wykonywane są codzinnie w godzinach 8 - 16 w Pracowni Diagnostyki Obrazowej, rejestracja pod numerem telefonu 81 551-85-26