Lorem Ipsum eWUŚ

Od 1 stycznia 2013 roku NFZ wprowadził eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pacjent aby skorzystać ze świadczeń zdrowotnych obowiązany jest okazać dokument z numerem pesel aby mógł być zweryfikowany w systemi eWUŚ w przypadku negatywnej weryfikacji wszystkie dotychczas stosowane formy dowodów ubezpieczenia nadal obowiązują. Jeśli pacjent nie posiada żadnego dokumentu papierowego, potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotne, może przedstawić oświadczenie.

Weryfikacja negatywna w systemie eWUŚ może oznaczać, że informacje o osobie ubezpieczonej nie zostały przekazane przez inne instytucje (np. zakład pracy) do bazy NFZ albo osoba nie zgłosiła do ubezpieczenia członka swojej rodziny. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać u swojego płatnika składek (np. pracodawcy)