Lorem Ipsum Przebudowa Izby Przyjęć

W 2011 roku została zrealizowana inwestycja dotycząca przebudowy Izby Przyjęć 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie wraz z budową zadaszonego podjazdu dla karetek pogotowia. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków własnych. Projekt polegał na dostosowaniu szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dz.U. z 2006 r nr 213 poz. 1568).

Zamontowanie nowoczesnej windy elektrycznej
Zamontowanie nowoczesnej windy elektrycznej do przewozu chorych zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
zadaszony podjazd dla karetek wraz z windą dla niepełnosprawnych
Dobudowany został do Izby Przyjęć zadaszony podjazd dla karetek wraz z windą dla niepełnosprawnych.
Sala zabiegowa w pełni wyposażona do udzielania pierwszej pomocy chorym.
Sala zabiegowa w pełni wyposażona do udzielania pierwszej pomocy chorym.
Przebudowane zostały pomieszczenia na Izbie Przyjęć
Przebudowane zostały pomieszczenia na Izbie Przyjęć wymieniona została stolarka okienna, wentylacja, instalacja co i oświetlenie, wszystko dostosowane do wymogów Ministra Zdrowia.